Portfolio

Welcome to my portfolio! Here you can find the projects I've made in my freetime and for my university studies. :) I will also explain a little bit more about the projects down below, in English and Finnish.

Tervetuloa portfoliooni! Täältä löydät vapaa-ajalla sekä yliopiston opiskeluprojektien aikana tekemäni jutut. :) Alempana kerron myös hieman tarkemmin projektien aiheista.

About my projects


Oulun Lukitusteniikka Oy

In English

I developed and designed the new website for Oulun Lukitustekniikka Oy using the WordPress platform.

You can visit the website here.


Suomeksi

Kehitin ja suunnittelin uudet nettisivut Oulun Lukitustekniikka Oy:lle WordPress-alustaa hyödyntäen.

Nettisivuihin voi tutustua täällä.


Onnikka

In English


Onnikka
is a public transport application for the city of Oulu, designed as a team project for the Requirements Engineering course. In my opinion, this course was definitely the best and most interesting course of my university studies so far. Doing the requirement definition together with the group was nice and I learned a lot of new things. Onnikka also received a lot of praise from the course's teachers. The vision for Onnikka reads as follows:

''Onnikka is a mobile application aimed at people using Oulu's public transport, where you can find routes and timetables, purchase tickets and load your travel card. All the necessary functionality can be found in one application, unlike with similar applications currently available for use. For example, only some of the previously mentioned functionalities can be found in the Nysse application of the Tampere city region's public transport and the Oulu public transport application. Our application offers a problem-free and simple user experience for using public transport''.

We also had to consider how to make the application accessible to everyone. Since the user group of an public transport application consists of many different people, Onnikka was designed with accessibility as a priority. In Onnikka, you can find e.g. settings for improved accessibility, compatibility with screen readers, voice control, color coding and user instructions in plain language. Accessibility information for buses and bus stops is also available to the user.


Suomeksi

Onnikka on tiimiprojektina ideoitu Oulun joukkoliikenteen sovellus Vaatimusmäärittely-kurssia varten. Tämä kurssi oli ehdottomasti mielestäni parhain ja kiinnostavin kurssi tähänastisista yliopisto-opinnoistani. Vaatimusmäärittelyn tekeminen yhdessä ryhmän kanssa oli mukavaa ja opin paljon uutta. Onnikka sai myös paljon kehuja kurssin opettajilta. Onnikan visio kuuluu seuraavasti:

''Onnikka on Oulun alueella liikkuville ja Oulun joukkoliikennettä käyttäville henkilöille suunnattu mobiilisovellus, josta löytyvät reitit ja aikataulut, lipunosto- sekä bussikortin latausmahdollisuus. Kaikki tarvittavat toiminnallisuudet löytyvät yhdestä sovelluksesta, toisin kuin vastaavissa nykyisin käytössä olevissa sovelluksissa. Esimerkiksi Tampereen seudun joukkoliikenteen Nysse -sovelluksesta ja Oulun joukkoliikenne -sovelluksesta löytyvät vain jotkin aiemmin mainituista toiminnallisuuksista. Sovelluksemme tarjoaa ongelmattoman ja yksinkertaisen käyttäjäkokemuksen Oulun joukkoliikenteen hyödyntämiseen''.

Kurssilla mietittiin lisäksi yhtenä vaatimusmäärittelyn osa-alueena sitä, kuinka sovelluksesta saisi esteettömän ja saavutettavissa olevan kaikille. Koska joukkoliikenteen sovelluksen käyttäjäryhmänä ovat monet erilaiset ihmiset, Onnikassa on panostettu erityisen paljon esteettömyyteen. Onnikasta löytyy mm. esteettömyysasetukset, yhteensopivuus näytönlukuohjelman kanssa, ääniohjaus, värikoodaus ja käyttöohjeet selkokielellä. Bussien ja pysäkkien esteettömyystiedot näkyvät myös käyttäjälle.


Oulu Heroes

In English

Oulu Heroes is a mobile game designed as a team project, the idea of which is to collect points and earn various exciting prizes (e.g. avatars, skins, headdresses and other fun stuff) by visiting different places and attractions in Oulu. The purpose of the project was to design an application related to the Oulu2026 campaign.

Suomeksi

Oulu Heroes on tiimiprojektina suunniteltu mobiilipeli, jonka ideana on kerätä pisteitä ja ansaita erilaisia jännittäviä palkintoja (mm. avatarit, päähineet ja muuta kivaa) vierailemalla Oulun erilaisissa paikoissa ja nähtävyyksissä. Tiimiprojektin tarkoituksena oli suunnitella sovellus Oulu2026 -hankkeeseen liittyen.KiPu- Kiva Putiikki

In English

In the Data Modeling and Design course, the task was to design a database and its structure for an information system of our choice. We formed a team and chose online store as our topic. The online store which would be designed using a key value database tool (DynamoDB). While working on our project, we wanted to test what kind of a name a business name generator would suggest for our online store, just for fun. The English-language business name generator suggested the name 'Kipu' (Finnish for 'pain'), and we half-jokingly decided to use it as the name of our project. This is how KiPu - Kiva Putiikki was born.

(It's also a play on words - Kiva Putiikki means "nice boutique" in English). 

The database was implemented using AWS's CDK. The project and its codes can be found on GitHub.


Suomeksi

Tietomallinnus- ja suunnittelu -kurssilla oli tehtävänä suunnitella tietokanta ja sen rakenne jollekin vapaavalintaiselle tietojärjestelmälle. Päätimme valita aiheeksemme verkkokaupan, joka toteutettaisiin key value database -työkalua hyödyntäen (DynamoDB). Projektia tehdessämme testasimme huvin vuoksi business name generatorilla, minkälaista nimeä se verkkokaupalle ehdottaa. Englanninkielinen generaattori ehdotti nimeä Kipu, ja siitä sitten puoli vitsillä päätimme, että laitetaan se projektimme nimeksi. Näin syntyi KiPu - Kiva Putiikki.

Tietokanta toteutettiin AWS:n CDK:ta hyödyntäen. Projekti koodeineen löytyy GitHubista.


Discord - Improving the user interfaceIn English

Here you can see a slightly improved version of the Discord user interface I designed together with my teammates for the Human-Centered Design course. The purpose of the course was to reflect on some information system/application from the perspective of usability and come up with improvements to it. As a team, we implemented a new, slightly improved version of Discord's user interface. Based on the interview we conducted as background work, Discord was seen as too complicated and many of the interviewees said they don't really know what some of the features in Discord do. Based on this, we set out to simplify the user interface, however, without removing features that are important for the operation of the application. This image shows the added accent colors, a simpler top bar and the increased use of icons.

Suomeksi

Tässä näkyy hieman Ihmislähtöinen suunnittelu -kurssia varten suunnittelemaamme Discordin käyttöliittymän paranneltua versiota. Kurssilla oli tarkoitus pohtia jotakin tietojärjestelmää/sovellusta käytettävyyden näkökulmasta ja keksiä siihe parannuksia. Toteutimme ryhmätyönä uuden, hieman parannellun version Discordin käyttöliittymästä. Taustatyönä tekemämme haastattelun perusteella Discord nähtiin liian monimutkaisena ja monet haastatelluista kertoivat, etteivät oikein tiedä, mitä mikäkin ominaisuus Discordissa tekee. Tämän pohjalta lähdimme yksinkertaistamaan käyttöliittymää, kuitenkin poistamatta sovelluksen toiminnan kannalta tärkeitä ominaisuuksia. Tässä esimerkkikuvassa näkyy muun muassa lisätyt korostevärit, yksinkertaisempi yläpalkki ja ikonien hyödyntämistä. 


I occasionally update projects on GitHub, come check it out! :)

Let's connect!

Luo kotisivut ilmaiseksi!